Hiszako Indie Produkciós & Szolgáltató Nonprofit Kft

A jó társadalom fenntartható
& szolidáris

A céget 2013-ban Bari Judit alapította társadalmi célú projektek és produkciók létrehozására. 2000 óta dolgozott a nők jogaiért és romák jogaiért, főként az egyenlőség és igazságosság elvei mentén. Ezen évek alatt szerzett tapasztalatait építette be a társadalmi vállalkozás projektjeibe. A HISZAKO INDIE mára számos művészeti programot, kutatást, társadalmi kampányt és több jelentős projektben szervező és menedzsment munkákat, valamint elemzői-szakértői munkákat tudhat a referenciái között. 

A jó társadalom fenntartható és szolidáris. A hátrányt és hiányt elszenvedők jogainak érvényesülésének és életminőségük javulásának esélyeit egy velük sokkal szolidárisabb társadalomban tudjuk, látjuk megvalósíthatónak. Ezért mindenkori hívószavunk a szolidaritás. Az együttműködéseket és a fejlesztéseket a művészeti produkcióktól, a tartalomfejesztésen át a kutatási projektekig a nőkkel és kisebbségekkel is  szolidáris és a közösségek szintjén is fenntartható társadalom érdekében építjük. A szolidáris társadalomhoz nem elégséges az együttérzés, de interakciókra, ha úgy tetszik találkozásokra és a társadalmi csoportok minden szintjén aktív állampolgárokra van szükség.

A közösségek, köztük a kisebbségek, illetve hazánkban főként a roma közösségek életében is szükséges javulás tartós bekövetkezéséhez elengedhetetlen, hogy a közösségen belül rendelkezzenek a Cselekvőképesség & Erőforrások & Jogtudatosság hármas egységével. A roma közösségek Európa legnagyobb lélekszámú történelmi kisebbsége gazdaságilag és kulturálisan is marginális helyzetben van.  Ezért is tartjuk fontosnak hogy segítsük megőrizni, illetve növeljük a cselekvőképességüket, és a belső erőforrásaikra is szeretnénk rámutatni, illetve további erőforrások megteremtésével, hozzáféréssel szeretnénk segíteni a közösségeket a fenntartható fejlődés útjára lépni. Egy igazságosabb és egyenlőbb társadalomhoz az állampolgárok jogtudatosságának növelése és a közösségek érdekérvényesítő képességének fejlesztése elengedhetetlen folyamat.

A társadalmi kihívásokra kreatív & adaptív válaszokat keresünk

A társadalmi kihívásokra a közösségek, művészek, kutató, fejlesztő és emberi jogi szakemberek együttműködésével kreatív és adaptív válaszokat keresünk. A régóta fennálló társadalmi kirekesztés és rendszerszintű problémákkal küzdő társadalmi csoportok, köztük a roma közösségek problémáinak kezeléséhez nem elégséges egyszerűen átemelni máshol működő megoldásokat, mivel olyan okok is meghúzódnak a kialakult egyenlőtlenségek mögött, amik megkövetelik, hogy a segítők, fejlesztők is megváltoztassák a hozzáállásukat és tisztában legyenek a helyzetük társadalmi és település szintű okaival is.

A döntéshozatali, konfliktuskezelési és problémamegoldó folyamatok tisztázása és a kölcsönös tisztelet ösztönzése és a közösség, csapat biztonságérzetének megteremtése, a nyitottság arra, hogy megvitassák az aggályaikat ugyanannyira fontosak, mint a jó és technikai szintű megoldások megtalálása.

A részvételi módszerek előnyben részesítése is hozzájárul az adaptív megoldásokhoz.

Beavatkozási területek

A roma nők emancipációja egyrészt a többségi nőkhöz viszonyítva, másrészt a roma közösségen belül is messze elmarad a kívánatos szinttől. A roma nők szexuális és reproduktív egészségének javítása és jogainak érvényesülése legalább olyan fontos, mint az oktatás és jövedelemteremtés. Ezek szoros relációban vannak egymással. Szeretnénk ha ezek a relációk végre az egyenlőséget erősítenék. 

Úttörő munkánk egy Sajó-menti roma telepen indult, 2003-ban, majd a Védegylet környezeti igazságosság munkacsoportjában az energiaszegénységet tártuk fel, több egyetemmel közös akciókutatást végeztünk. Vízjogokra és más környezeti egyenlőtlenségekre ENSZ kiadványokban is felhívtuk a figyelmet.  Azonban továbbra is kevés szó esik arról, hogy un. frontline közösségek, hiszen a klímaváltozás hatásai fokozottan érinti őket,  és sajnos annak kezelése is okozhat hátrányokat. A fenntartható fejlődés módjai gyakran tovább növelik az egyenlőtlenségeket, ezt szeretnénk elkerülni és az alacsony jövedelmű közösségekben is lehetővé tenni az alkalmazkodást.

Jogvédő szervezetekkel szoros együttműködésben háttér munkát végeztünk, végzünk az ügyek feltárásában, stratégiai tervezésben, forrásteremtésben, projektek menedzselésében működünk közre. Média kampányok és utcai megmozdulások és hálózati együttműködéseket is szervezünk. A politikai reprezentáció kérdéseit szeretnénk napirendre tűzni a nők és fiatalok körében, felkészítéseket végezni. A demokrácia deficit és a választási tv. kisebbségek jogait sértő elemeit változtatni, mint  a nemzeti mandátum, valamint a választói névjegyzék.

Environmental Justice
land use, water management
Click Here
Environmental Justice
heating issue - energy source
Click Here
Tiszta Választások
Click Here
Environmental Justice
risk
Click Here
Hearing at UN
our director called the attention to systemic discrimination
Click Here
Environmental Justice
housing issue
Click Here
Environmental Justice
water access
Click Here
Friday for Future
call for action
Click Here
Environmental Justice
sanitation, sewarage, risk
Click Here
information access
on election and voting rights
Click Here
Environmental Justice
heating, health risk, danger
Click Here
Environmental Justice
health risk
Click Here
Tiszta szavazás
kampány a tiszta választásért
Click Here
Environmental Justice
water access
Click Here
Environmental Justice
fload, risk, damage
Click Here
gender equality
trainings
Click Here
human rights litigation
Click Here
Environmental Justice
indigenous communities
Click Here
Environmental Justice
indigenous communities
Click Here
Environmental Justice
indigenous communities
Click Here
Art & Culture & Media
színházi programokban író- dramaturg, szervezö
Click Here
Előző
Következő

Az elmúlt években számos hazai és nemzetközi kutatást szerveztünk. Szívesen alkalmazunk innovatív és részvételi módszereket. Legutóbb az ILO kérésére moldovai roma nők foglalkoztatási helyzetéről, az NDI kérésére a COVID- 19 intézkedések roma közösségekre kifejtett hatásairól készültek kutatások. Számos közösségben van aktív kapcsolatunk és országszerte meg tudjuk szervezni kérdezőbibztosok bevonását, felkészítését. Rendszeresen szervezünk fókuszcsoportokat és idén szeretnénk kipróbálni a Social LAB módszert, mint akció kutatást és kísérleti terepet. 

Közéleti és kulturális témákban szolgáltatunk tartalmat. Cikket írunk, több online lapba és rádióműsort vezetünk a TILOSON.  Idén Podcast készítésébe kezdünk.

Az ENSZ Decent Work programjához animációkat készítettünk. Tükörbeszélgetések címen, oktatási célú társadalompszichológiai kisérletet vettünk filmre, a rasszizmusról és nemzeti, etnikai identitásról. Idén megjelentetjük a tanulói segédlettel együtt.

Több színházzal, társulattal dolgoztunk író-dramaturgként, iskolákban, javító és nevelő otthonokban, büntetés-végrehajtás intézményekben és hagyományos színházi közegben.

Eszközeink

Kulturális ügynökeink

hiszako indie csapata

Bari Jutka
Közösségfejlesztő, kutatások, Média, Művészet
Galyas Éva Klára
Teológus hallgató, Művészet, Kultúra, Közösségfejlesztés, kommunikáció.
Matta Gréta Mirjam
Építész hallgató, Környezetkultúra, Infrastruktúra
dr Muhi Erika
Jogvédelem, ügyvéd, tréner, mediátor Stratégiai partnerünk - NEKI igazgatója
Berecz Eugén
Közgazdász-Politológus, Program manager
Prof. Krista Harper
Antropológus, Egyetemi oktató, Green Mozgalmak Kutatója. Szakértőnk, tanácsadónk a kezdetektől.

Jelenlegi & volt partnereink, támogatóink

Magyar
Scroll to Top