A jogvédelem zöldítése
roma közösségekben

Jelen projekt (2023) egyrészt akció kutatás két eltérő karakterisztikájú lakóközösségben, roma fiatalok bevonásával és támogatunk a saját terveik alapján egy-egy érdekérvényesítő akciót.  Minimum 30 közösséget lefedő online felmérést végzünk, főként roma lakosú településeken, lakónegyedekben, hogy a környezeti egyenlőtlenségekről szilárd ismereteket szerezzünk.

A roma és pro-roma civil szervezetek, a környezeti aktivisták és jogvédők, jogászok bevonásával létrehozunk
„Zöld” Jogi Platform néven egy munkacsoportot, hogy 
megértsük, elemezzük mire elégségesek a rendelkezésre álló puha és kemény jogi eszközök, milyen változásokra lehet szükség.

projekt koncepció

Környezeti Igazságosság társadalmi laboratóriumot (KI-LAB) hozunk létre két különböző karekterisztikájú roma lakónegyedben. Az urbán és a rurál közösségben is 15-15 roma fiatal és a közösségben ismert, helyi koordinátoraink bevonásával. A közös tanulási és részvételi kutatási kísérletben részt vesznek jogász, közösségfejlesztéső és környezetvédelmi szakértők, szakemberek. Cél a környezeti igazságtalanság feltárása az adott közösségben és egy helyi érdekérvényesítő akció megtervezése a helyi érintettekkel és bevont szakértők  támogatásával.

A roma fiatalok nagyobb valószínűséggel nőnek fel szegény, szegregált környéken, mint a nem roma fiatalok. A roma fiatalok lakókörnyezetében tapasztalható egyenlőtlenségek egyben növelik a kockázatát annak, hogy veszélyes környezeti ártalmaknak vannak kitéve. Ezek némelyike az egészségükben és jólétükben egyenlőtlenségekhez vezet. Ilyen kockázat például az erőszak, a mérgező hulladék, a rossz lakhatás és az iskoláikra is kiterjedő rossz környezet és körülmények.  A kutatások szokásos szociális szempontú megközelítései helyett annak a megértésére koncentrálunk, hogy maguk a fiatalok hogyan értelmezik közösségeik, környékük és iskolájuk környezeti egyenlőtlenségeit. A fiatalok megfigyelései a környezetükről, a tapasztalásaik leírásai jelentősen eltérhetnek a felnőttek, köztük akár a szüleik által alkotott képtől és a különböző nézőpontjaiknak a figyelembe vétele lehetővé teszi számunkra, hogy felismerjük, rögzítsük a fiatalok egyedi autonómiáját és véleményét. Szeretnénk megteremteni számukra annak a lehetőségét, hogy szót emeljenek a közösségükért és elindítsanak egy helyi érdekvédelmi akciót. Célunk, hogy segítsük őket hozzá, hogy ők maguk változást kezdeményezzenek vagy felhívják a figyelmet egy általuk prioritást élvező problémára.

A roma közösségek környezeti feltételeinek és emberi jogi védelmének javítására Roma és pro roma civil szervezetek, zöld szervezetek, és jogászok, jogvédők szorosabb szövetségben kell dolgozzanak a következő évtizedekben. A környezeti Igazságosság mozgalomnak támogatnia kell a marginalizált közösségek környezettudatosságát. Másrészt a különböző szakterületek fel kell készüljenek közös érdekképviseletre, a peres eljárásokra és más közös cselekvésekre a változás érdekében. Megvizsgáljuk a puha és kemény jogi eszközöket, eljárásokat, hiányosságokat és feldolgozzuk a kutatási eredményeket. Ajánlásokat fogalmazunk meg, megírunk egy koncepció dokumentumot és a kutatásaink alapján a Nemzeti Kisebbségek Jogaiért Felelős Helyettes Ombucmant  átfogó vizsgálatra kérjük, hogy tárja fel a roma közösségek környezeti egyenlőtlenségeinek azon aspektusait, amelyek a döntéshozatalt és az elosztást érintik.

A legtöbb kezdeményezés a nők környezeti igazságtalanságokkal kapcsolatos tapasztalatait a háztartásra vagy a testi vonatkozásokra szűkítik. Szeretnénk rámutatni arra, hogy a környezeti hátrányok és a nélkülözésük sokkal többrétű, számos még nem fel vagy elismert problémát takarnak. Biztosak vagyunk abban, hogy a társadalmi nemek között eltéréseket, illetve a feminista perspektívát szükséges integrálni a környezeti igazságosság diskurzusába, elemzésébe és a cselekvés szintjén, a megvalósítások során feltétlenül alkalmazni kell. A fogyatékkal élők és a kisgyermekes nők általában olyan közlekedési akadályokkal szembesülnek, amelyek hatással vannak a közösségen kívüli szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségeire. Ezzel együtt a rossz lakhatásuk is kihat a mindennapi rutinjukra, a jólétükre. Az online felmérésben a nemekre vonatkozó kérdéseket is beépítjük. Arra külön figyelmet fordítunk, hogy megismerjük azokat az állapotokat amelyek a nők és fogyatékkal élők speciális környezeti egyenlőtlenségeit erősíti és szeretnék látni a problémáikat az eljárási és elosztási szempontokkal kapcsolatban is.

nap

Támogatók

A projekt az Európai Unió Pénzügyi támogatásával valósul meg. 

Subgrant under the „Minorities, Accountability, Rights, Independence, Organisational Development”  – MARIO project. 
Funded by the Citizens, Equality, Rights and Values Programme (2021-2027) of the European Union (ref:101091387)

További támogatókat
& partnereket keresünk
a folytatáshoz

HISZAKO INDIE
Produkciós & Szolgáltató Nonprofit Kft

Fejlesztési Ügynökség
a fenntartható fejlődésért & egyenlőségért & ellenállóbb közösségekért.

Adószám 24228358-1-42

Nyilvántartási szám 01 09 996655

 

© All Rights Reserved - 2023
Magyar
Scroll to Top